Information till anställda

 • 2012-02-24

  Utbetalning av lönegaranti för tjänstemän för januari 2012

  Konkurserna i Saab Automobile AB och Saab Automobile Powertrain AB är till antalet anställda de mest omfattande i Sverige i modern tid. Konkursförvaltningen har alltsedan konkurserna valt att prioritera den skyddslagstiftning som gäller för de anställda, däribland utbetalning av den statliga lönegarantin.

  Konkursförvaltningen arbetar alltjämt intensivt med att färdigställa underlag till Länsstyrelsen för utbetalning av lönegarantimedel avseende lön för bl.a. januari månad 2012. [...]

  Läs mer i dokumentet Information om utbetalning av lönegaranti för tjänstemän.

 • 2012-02-20

  Uppdaterad information angående slutlöner m.m.

  Information angående beslut och utbetalning av slutlöner m.m. har uppdaterats och finns samlat i dokumentet Information angående slutlöner m.m.

 • 2012-02-17

  Tillgång till journaler från Saabhälsan

  Alla journaler och tillhörande dokumentation från Saabhälsan finns nu på Regionarkivet. Den som önskar tillgång till sina journaluppgifter kan beställa dem via telefon, fax eller post, se kontaktuppgifter nedan. Ange namn och födelsenummer i beställningen. Journalen skickas antingen till er hemadress eller till den vårdgivare som ni uppger (med angiven adress). Kostnaden är 4 kr per sida.

  Regionarkivet kontrollerar alltid adressen mot folkbokföringsregistret. Ska journalen skickas till vårdgivare kan ni välja vilka delar av journalen som ska skickas, t.ex. endast de som berör den åkomma ni söker behandling för hos den angivna vårdgivaren.
   
  Regionarkivets kontaktuppgifter
  Per telefon till Regionarkivets växel 0521-278400
  Via fax på 0521-278403
  Per post till:
  Regionarkivet
  Box 297
  46223 Vänersborg

 • 2012-02-13

  Information om lönegaranti, kontrolluppgifter och arbetsgivarintyg

  Lönegarantifrågor

  Som lön räknas uppsägningslön i konkursen, semesterförmåner, tidlön, övertids­ersättning, provision, tantiem, ackordslön m.m. samt omkostnader i tjänsten som rese­ersättningar och traktamente.

  Avtalade förmåner såsom lunchkuponger respektive fri bostad och fri bil har i två rättsfall från Högsta domstolen (NJA 1988 s. 325) respektive hovrätten (RH 1986:52) ansetts rymmas inom begreppet lön. När det gäller beräkningen av förmånen av fri bil har det skattemässiga förmånsvärdet ansetts tillämpligt i RH 1991:57.

  Kontrolluppgifter           

  Du kommer att erhålla kontrolluppgifter från det Saab-bolag du varit anställd i och från länsstyrelsen; en kontrolluppgift för utbetalningar under företagsrekonstruktionen och en för utbetalningar under konkursen.

  Arbetsgivarintyg

  Arbetsgivarintygen upprättas av Saabs lönekontor. Vid fel i intygen, kontakta lönekontoret på e-postadress beatrice.carlsson@saab.com.