Tillgång till journaler från Saabhälsan

2012-02-17

Alla journaler och tillhörande dokumentation från Saabhälsan finns nu på Regionarkivet. Den som önskar tillgång till sina journaluppgifter kan beställa dem via telefon, fax eller post, se kontaktuppgifter nedan. Ange namn och födelsenummer i beställningen. Journalen skickas antingen till er hemadress eller till den vårdgivare som ni uppger (med angiven adress). Kostnaden är 4 kr per sida.

Regionarkivet kontrollerar alltid adressen mot folkbokföringsregistret. Ska journalen skickas till vårdgivare kan ni välja vilka delar av journalen som ska skickas, t.ex. endast de som berör den åkomma ni söker behandling för hos den angivna vårdgivaren.
 
Regionarkivets kontaktuppgifter
Per telefon till Regionarkivets växel 0521-278400
Via fax på 0521-278403
Per post till:
Regionarkivet
Box 297
46223 Vänersborg