Utbetalning av lönegaranti för tjänstemän för januari 2012

2012-02-24

Konkurserna i Saab Automobile AB och Saab Automobile Powertrain AB är till antalet anställda de mest omfattande i Sverige i modern tid. Konkursförvaltningen har alltsedan konkurserna valt att prioritera den skyddslagstiftning som gäller för de anställda, däribland utbetalning av den statliga lönegarantin.

Konkursförvaltningen arbetar alltjämt intensivt med att färdigställa underlag till Länsstyrelsen för utbetalning av lönegarantimedel avseende lön för bl.a. januari månad 2012. [...]

Läs mer i dokumentet Information om utbetalning av lönegaranti för tjänstemän.