Information till anställda

 • 2012-04-13

  Information om lönegarantin

  Lönegarantin är begränsad till en åttamånadersperiod. Det innebär att lönegarantin upphör för de flesta anställda den sista juni 2012, även om inte maxbeloppet på 171 200 kr har uppnåtts.

   

 • 2012-04-02

  Information om Romholmen från Saab Automobile Parts

  Information till alla gamla Saabare

  Ni är alla hjärtligt välkomna att även i fortsättningen tillbringa en sommarvecka
  eller två såväl i stuga som med husvagn.

  Kontaktuppgifter finns som vanligt på hemsidan www.romholmen.nu

  Välkomna
  /Styrelsen

 • 2012-03-13

  Inlämning av datorer/telefoner

  Ni som inte är anställda av Konkursförvaltaren eller av Saab Automobile Parts AB och som ännu inte lämnat in era datorer och/eller telefoner ombeds lämna in dessa omgående.
  Inlämning ska ske till Saab IT som sitter i Norra Kontoret. Kontaktpersoner är Bengt Runosson 86393 och Conny Janson 86074.

   

 • 2012-02-27

  Utbetalning av lönegaranti till tjänstemän

  Konkursförvaltningen har under den gångna helgen fattat drygt 500 beslut avseende utbetalning av lönegaranti för Saabs tjänstemän. Länsstyrelsen har erhållit besluten och börjar denna vecka betala ut innestående lön och semesterersättning.

  Uppsägningslön utbetalas när Länsstyrelsen erhållit blanketten Försäkran från den anställde, se Information angående slutlöner m.m. på konkursboets hemsida.

  Den anställde får sitt beslut per post i början av veckan och Saabs lönekontor informeras också om sista dag för erhållande av lönegaranti. Lönekontoret utfärdar arbetsgivarintyg som skickas per post till den anställde.