Uppdaterad information angående slutlöner m.m.

2012-02-20

Information angående beslut och utbetalning av slutlöner m.m. har uppdaterats och finns samlat i dokumentet Information angående slutlöner m.m.