Information om lönegarantin

2012-04-13

Lönegarantin är begränsad till en åttamånadersperiod. Det innebär att lönegarantin upphör för de flesta anställda den sista juni 2012, även om inte maxbeloppet på 171 200 kr har uppnåtts.