Utbetalning av lönegaranti till tjänstemän

2012-02-27

Konkursförvaltningen har under den gångna helgen fattat drygt 500 beslut avseende utbetalning av lönegaranti för Saabs tjänstemän. Länsstyrelsen har erhållit besluten och börjar denna vecka betala ut innestående lön och semesterersättning.

Uppsägningslön utbetalas när Länsstyrelsen erhållit blanketten Försäkran från den anställde, se Information angående slutlöner m.m. på konkursboets hemsida.

Den anställde får sitt beslut per post i början av veckan och Saabs lönekontor informeras också om sista dag för erhållande av lönegaranti. Lönekontoret utfärdar arbetsgivarintyg som skickas per post till den anställde.