Uppmaning till tidigare Saab-anställda

2012-01-25


På förekommen anledning vill vi be er att inte kontakta Länsstyrelsen för frågor om löneutbetalning. Den belastning hanteringen av alla inkommande förfrågningar till Länsstyrelsen innebär försenar handläggningen och kan medföra ytterligare fördröjning i utbetalning av lönerna.

Svaret på de vanligaste frågorna finner ni i dokumentet Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti.

För övriga frågor hänvisas till lonegaranti@wistrand.se.

Vänligen,

Konkursförvaltningen