Angående eventuell framtida utdelning i SAAB-konkurserna

2012-06-01

Arbetstagare har s k förmånsrätt på obetalda löner och ersättning som inte ersatts av den statliga lönegarantin.

Konkursförvaltningens utredning om den slutliga lönefordringen och information om beräknat belopp kommer att tillställas den enskilde anställde för eventuella synpunkter. Då en eventuell utdelning kommer att kunna ske tidigast om fyra år finns i nuläget ingen utredning att ta del av hos konkursbona.

Läs mer angående lönefordringar under ”Vad gäller beträffande löneförmånsrätt och vilka beloppsbegränsningar finns?” på sid 7 i dokumentet Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti.