Utbetalning av lön avseende november

2011-12-22


Lönen avseende november 2011 ska senast den 23 december vara tillgänglig på de anställdas bankkonton. Vissa avdrag/justeringar har dock skett,  beroende på lönefordringarnas förmånsrätt, se Information till anställda. Nettobeloppet kan därför avvika jämfört med tidigare erhållen lönespecifikation. Skulle det visa sig vara några felaktigheter, kommer dessa att regleras.