Till samtliga anställda i Saab Automobile AB, Saab Automobile Powertrain AB och SAAB Automobile Tools AB

2011-12-30


Konkursförvaltningen har beslutat att arbetsbefria merparten av personalen tills vidare. För att säkerställa konkursförvaltningens arbete kommer dock vissa nyckelpersoner att behövas. Dessa kommer särskilt att meddelas om arbetsplikt.