Till samtliga anställda i Saab Automobile AB och Saab Automobile Powertrain AB

2012-01-10


Angående företrädesrätt till återanställning
Konkursförvaltningen arbetar utifrån antagandet att samtliga anställda önskar utnyttja sin företrädesrätt till återanställning (25 § lagen om anställningsskydd). Det innebär att den anställde inte behöver göra någon särskild anmälan om detta till konkursförvaltningen.
 
Skulle du inte önska utnyttja din företrädesrätt till återanställning, ber vi dig meddela konkursförvaltningen detta genom att maila till lonegaranti@wistrand.se.
 
För ytterligare information hänvisas till de individuella uppsägningsbesked som skickats hem till respektive anställd.