Till kollektivanställda i Saab Automobile AB och Saab Powertrain AB

2012-01-26


Lön januari 2012
Länsstyrelsen har nu påbörjat utbetalning av lön för perioden 1–20/1 2012. Lönen avser vanlig månadslön. Löneuppgift kommer att sändas separat vid senare tillfälle.

Semesterersättning avseende intjänandeperioden 1/4–31/12 2011 kommer att betalas ut separat under februari-mars. Semesterersättningen ingår i maxbeloppet 171 200 kr.

Konkursförvaltningen och Länsstyrelsen vill återigen be de anställda att undvika att ringa för icke-akuta ärenden, då det försenar handläggningen och kan medföra fördröjning i utbetalning av lönerna.