Till kollektivanställd i SAAB Automobile AB och SAAB Powertrain AB i konkurs

2012-01-05


För att kunna hantera decemberlönen och utbetalningar framöver behöver vi få ditt kontonummer snarast.

Då novemberlönen utbetalades direkt från respektive bank kunde det ske utan att konkursförvaltningen behövde få kännedom om kontonummer. Decemberlönen betalas däremot ut via Länsstyrelsen, och på grund av banksekretess kan banken inte lämna ut dessa uppgifter till konkursförvaltningen.

Du kan mejla till marie-louise.warberg@wistrand.se eller skicka dina uppgifter via post till
Marie-Louise Warberg, Wistrand Advokatbyrå, Box 11920, 404 39 Göteborg. Använd gärna blankett Meddelande om kontonummer. Vi vill också nämna att vi, på grund av SAAB:s lönesystem, inte kan betala ut innestående semesterdagar från och med den 1 april 2011 till den 31 december 2011. Denna utbetalning kommer, förhoppningsvis, ske senare i januari. Sparade semesterdagar, dvs sådana som tjänats in från och med den 1 april 2010, kommer att regleras på decemberlönen.