Telefontid lönegarantiavdelningen

2012-02-01


Lönegarantikontoret arbetar intensivt med löneuträkning och lönebeslut. För att inte försena detta arbete har lönegarantiavdelningen fr.o.m. den 1 februari telefontid vardagar mellan kl. 13-14.

031-771 21 00 (kollektivanställda)
031-10 72 00 (tjänstemän)

Det går också bra att maila på lonegaranti@wistrand.se.