Saab Automobile AB-Bilaga 3.12: Varor under tillverkning

2012-04-10