Saab Automobile AB-Bilaga 3.1: Råvaror och förnödenheter inom anläggningen (1)

2012-04-10