Saabs bilmuseum kvar i Trollhättan

2012-01-24


Pressmeddelande från Trollhättans stad
Idag blev det klart – Saabs bilmuseum blir kvar i sin helhet i Trollhättan! Trollhättans Stad lyckades vinna budgivningen tack vare värdefull samverkan med försvars- och säkerhetskoncernen Saab AB och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.

– Det här känns förstås väldigt bra. Saabs bilar är en del av Trollhättans arv och nu har vi räddat en bit svensk industrihistoria. Men det hade definitivt inte fungerat utan stöd från Saab AB, Wallenbergstiftelsen och Västra Götalandsregionen. Vi är mycket tacksamma för att dessa parter också såg ett värde i museet och bilarna, konstaterar kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund, som samtidigt påpekar att det krävs ett formellt godkännande av Trollhättans kommunfullmäktige innan köpet är helt genomfört.

Partnerskapet betalar 28 miljoner kronor för museet med den intakta bilsamlingen och när det gäller driften så kommer Trollhättans Stad och Västra Götalandsregionen att ansvara för den.
 – Vi anser det vara av stor vikt att bevara svensk industrihistoria. Att samlingen nu stannar i Sverige och Trollhättan är viktigt för oss, bilarna är också en del av vårt företagsarv, konstaterar Carina Brorman, kommunikationsdirektör på Saab AB.

 – Wallenbergstiftelsen arbetar för att stödja intresse för naturvetenskap, forskning och utbildning. Ett bevarat bilmuseum gör en viktig del i svensk industrihistoria tillgänglig för forskare och allmänhet och kan inspirera ungdomar att studera naturvetenskap, konstaterar stiftelsens verkställande ledamot Hans Wibom.