Begäran om anbud på tillgångarna i Saabs bilmuseum

2012-01-13