Pressmeddelande_NEVS har fullföljt förvärvet av Saab Automobile…

2012-09-03