Pressmeddelande angående Saabkonkurserna

2012-02-03