Personuppgiftspolicy - Saab Automobile-bolagens konkursbon

2018-05-23

Saab Automobile AB:s konkursbo, Saab Automobile Powertrain AB:s konkursbo respektive Saab Automobile Tools AB:s konkursbo (”Konkursbona”) värnar om din personliga integritet och är måna om att du ska känna dig trygg med att vi, eller de vi anlitar, i egenskap av personupp­gifts­ansvariga för respektive konkursbo, behandlar dina personuppgifter ansvarsfullt och med hänsyn till din personliga integritet. Konkursbona har därför antagit en personuppgiftspolicy för behandling av personuppgifter i dessa konkurser i syfte att säkerställa att konkursförvaltningen följer tillämplig dataskyddslagstiftning. Här beskrivs närmare vilka behandlingar vi utför med dina personuppgifter.

Läs mer genom att klicka här >>