Påminnelse: Återlämning av nycklar till SAAB Automobile:

2012-02-02


De anställda som inte återlämnat sina nycklar ska återlämna dessa till Nyckelexpedtionen.

Öppettider
Måndag-Fredag 09.00-11.00 samt 13.00-15.00

Frågor, vänligen ring Daniel Engdahl på tfn 0520-85006.