National Electric Vehicle Sweden AB förvärvar huvuddelen av tillgångarna i Saab Automobile

2012-06-13