National Electric Vehicle Sweden AB förvärvar huvuddelen av tillgångarna i Saab Automobile

2012-06-13

National Electric Vehicle Sweden AB startar ny verksamhet i Trollhättan för utveckling och tillverkning av elbilar.

National Electric Vehicle Sweden AB (NEVS) och Saab Automobiles konkursbon har träffat avtal om köp av huvuddelen av tillgångarna i Saab Automobile AB, Saab Automobile Powertrain AB och Saab Automobile Tools AB. I förvärvet ingår samtliga aktier i det fastighetsbolag som äger anläggningarna i Trollhättan. Priset för tillgångarna är inte ännu offentligt. Saab Automobile Parts AB, liksom immateriella rättigheter som avser Saab 9-5, vilka ägs av General Motors, ingår inte i köpet.