Information om rättelser avseende beskattningsbar förmån

2012-04-13

På ett stort antal kontrolluppgifter har uppgifter vad gäller beskattningsbar förmån blivit felaktiga. Detta gäller främst på tjänstemannasidan. Rättelser från SAAB:s lönekontor är på väg. Samtliga anställda kommer även att få brev med information om detta. Man bör därför vänta med att skriva under deklarationen tills brev alternativt rättelse erhållits från lönekontoret.

Har deklarationen redan undertecknats och det senare visar sig att kontrolluppgifterna varit felaktiga går det att rätta deklarationen i efterhand, information kring detta finns i den broschyr som följer med deklarationen.