Beträffande utbildningsunderlag

2012-01-13


Utbildningsunderlag för tjänstemän kommer att översändas till Trygghetsrådet. För kollektivsidan kommer dessa, så småningom, att skickas ut från konkursförvaltningen via
Marie-Louise Warberg. Vid akut behov av underlaget ombeds du att kontakta Trygghetrådet alternativt konkursförvaltningen.