Beslut om konkurs och utseende av förvaltare Saab Automobile Powertrain AB

2011-12-19