Angående decemberlönen

2012-01-05


Lönespecifikationer december/maxbelopp
Vi beklagar att vi inte kunnat svara på alla förfrågningar som inkommit till konkursförvaltningen. Vi kan nu meddela följande; Lönespecifikationer avseende december har inkommit till konkursförvaltningen. Vi prioriterar nu uträkningen av takbelopp i de fall det blir aktuellt och har omgående påbörjat detta arbete. När uträkningarna är klara kommer vi att meddela de anställda som berörs. Därefter utfärdar lönekontoret på Saab arbetsgivarintyg som utvisar vilket datum takbeloppet har nåtts.

Parallellt påbörjar vi också arbetet med utbetalning av decemberlönen. Lönegarantibeslut kommer att upprättas och skickas ut till samtliga så snart som möjligt.

Arbetet med att få fram underlag för utbetalning av decemberlönen pågår för fullt. Med hänsyn till att lönen nu utbetalas av Länsstyrelsen finns inte möjlighet att innan lönen utbetalats besvara frågor om när varje enskild anställd når taket, dvs fått 171 200 kr.

Uppsägningstider
Uppsägningstiderna är uträknade enligt lagen om anställningsskydd för att förenkla och påskynda hanteringen. I de fall där det finns anställningsavtal som stadgar längre uppsägningstid, kommer det att justeras senare.