SAAB Automobile-koncernens pensionsstiftelse

2012-08-28

Information från styrelsen i SAAB Automobile-koncernens pensionsstiftelse finns nu tillgänglig här. För ytterligare information samt fördelningsförslaget i sin helhet hänvisas till gronberg.se.