Bevakningsförfarande i Saab Automobile Tools AB

2013-02-28

Bevakningsförfarande har nu inletts i Saab Automobile Tools AB. Borgenärer med fordringar på Saab Automobile Tools AB måste för att erhålla utdelning i konkursen bevaka sina fordringar till Vänersborgs tingsrätt senast den 22 april 2013. Tingsrättens underrättelse samt upplysningsbilaga går att läsa här.

Konkursförvaltarna önskar även att de borgenärer som bevakar sina fordringar fyller i denna blankett samt lämnar in den till domstolen tillsammans med bevakningen av sin fordran.

Vänligen notera att bevakningsförfarande i dagsläget endast utlysts i Saab Automobile Tools AB:s konkurs.