BEVAKNINGSFÖRFARANDE I SAAB AUTOMOBILE AB

2014-06-23

Bevakningsförfarande har nu inletts i Saab Automobile AB. Borgenärer med fordringar på Saab Automobile AB måste för att erhålla utdelning i konkursen bevaka sina fordringar skriftligen till Vänersborgs tingsrätt senast den 1 september 2014. Tingsrättens underrättelse samt upplysningsbilaga går att läsa här.

Observera att även borgenärer som hävdar förmånsrätt måste bevaka sin fordran för att kunna få utdelning.

Konkursförvaltarna önskar även att de borgenärer som bevakar sina fordringar fyller i denna blankett samt lämnar in den till domstolen tillsammans med bevakningen av sin fordran.

SÄRSKILD INFORMATION TILL DE ANSTÄLLDA

Konkursförvaltningen har bevakat samtliga tidigare anställdas fordringar i bevakningsförfarandet. Ett individuellt informationsbrev skickas till var och en av de anställda. I brevet finns information om vilka belopp som bevakats av konkursförvaltarna för varje anställd.

Om du som anställd anser att våra beräkningar är korrekta behöver du inte göra något.

Om du däremot inte anser att vi har bevakat korrekt belopp för din räkning måste du själv bevaka de belopp som du anser vara korrekta. Detta gör du genom att skriva till

Vänersborgs tingsrätt Konkursavdelningen Box 1070 462 28 Vänersborg

Du skall ange att det gäller Saab Automobile AB:s konkurs, K 6778-11, och förklara vad du i stället anser vara korrekt samt bifoga underlag och beräkningar av ditt krav. I detta fall är det lämpligt att även fylla i den blankett som går att ladda ner här.

De fackliga organisationerna är informerade om detta och kan vid behov bistå med hjälp i kontakterna med tingsrätten.