Beslut om konkurs och utseende av förvaltare Saab Automobile Tools AB

2011-12-19