Beslut om konkurs och utseende av förvaltare Saab Automobile Aktiebolag

2011-12-19